Warunki udziału w Targach AGRO-TECH

1. Przesłanie do 25 maja - br. na adres agrotech@kpodr.pl 

 • Zgłoszenia uczestnictwa (załącznik 1)
 • Wpisu do katalogu wystawców (załącznik 3)

2. Do 11 czerwca br. dokonanie opłaty za udział na konto bankowe Ośrodka

BGK O/Toruń 47 1130 1075 0002 6172 1320 0005

Uwaga! Faktury za udział w targach będą wysyłane do Państwa z konta firmowego Ośrodka e-mail: faktury@kpodr.pl wyłącznie drogą elektroniczną na podany w dokumentach zgłoszeniowych e-mail.

3. Zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu.

Koszty udziału (brutto)

1a) Koszt najmu powierzchni wystawowej:

 • do 15 maja (cena promocyjna)
 • stoisko o powierzchni do 25 m2 - 45,00 zł /m2
 • stoisko o powierzchni od 26 m2 do 100 m2 - 35,00 zł /m2
 • stoisko o powierzchni od 101 m2 do 200 m2 - 25,00 zł /m2
 • stoisko o powierzchni powyżej 200 m2- 20,00 zł /m2
 • od 16 do 25 maja
 • stoisko o powierzchni do 25 m2 - 50,00 zł /m2
 • stoisko o powierzchni od 26 m2 do 100 m2 - 40,00 zł /m2
 • stoisko o powierzchni od 101 m2 do 200 m2 - 30,00 zł /m2
 • stoisko o powierzchni powyżej 200 m2 - 25,00 zł /m2

1b) Obowiązkowy wpis do katalogu wystawców - 150,00 zł 
- dla wystawców i podwystawców (do 1/2 strony A5, 60 wyrazów)