Grand Prix i nagroda targów

Podczas Targów AGRO-TECH Minikowo organizowany jest konkurs dla Wystawców, podczas którego przyznawana jest nagroda główna GRAND PRIX oraz nagrody targów.

Kategorie konkursowe:
- ciągniki, maszyny rolnicze
- mechanizacja w produkcji zwierzęcej;
- wyposażenie budynków inwentarskich;
- materiały i technologie w budownictwie,
- pasze i żywienie zwierząt,
- nawozy i środki ochrony roślin,
- genetyka i hodowla zwierząt,
- hodowla roślin.

Prawo do udziału w konkursie przysługuje wszystkim wystawcom, którzy przesłali zgłoszenie udziału
w targach.
Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, dokonuje oceny stoisk targowych podczas trwania targów.

Kryteria oceny:
- innowacyjność produktu,
- trafność oferty na zapotrzebowanie rynku,
- jakość oferty,
- wzornictwo,
- relacja cena-/jakość

Podczas oceny komisja konkursowa bierze również pod uwagę: jakość prezentacji na stoisku, liczbę prezentowanych eksponatów, element nowości na rynku, właściwości funkcjonalne i eksploatacyjne.

Nagrodami w konkursie są puchary i statuetki:
- Grand Prix Targów
- Nagroda Targów

Fundatorzy nagród:
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza,
- Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski,
- Dyrektor KPODR w Minikowie.