Konkurs dla Wystawców pn. "Innowacyjny Produkt targów"

Celem konkursu jest pokazanie nowatorskich rozwiązań z zakresu techniki rolniczej i środków do produkcji rolnej, które prezentowane są na Targach AGRO - TECH 2021 w Minikowie.
Zgłoszenie do konkursu - Innowacyjny Produkt targów - dokument do pobrania

REGULAMIN KONKURSU na „INNOWACYJNY PRODUKT TARGÓW AGRO - TECH 2021”

 • Organizatorem konkursu jest: Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
 • Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie nowatorskie rozwiązania z zakresu techniki rolniczej i środków do produkcji rolnej prezentowane na Targach AGRO - TECH 2021 w Minikowie, których ocena nie wymaga dodatkowych badań.
 • Zgłoszenie - wniosek powinien zawierać:
  • krótką charakterystykę wyrobu i zastosowanie,
  • cechy innowacyjności oraz zastosowanych nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem technologii i rozwiązań przyjaznych środowisku,
  • zdjęcia zgłoszonego produktu (załączone na płycie CD),
  • kserokopie atestów i wyników badań,
  • opinie użytkowników,
  • dotychczasowe nagrody i wyróżnienia,
  • szczególne cechy wyrobu.
 • Kryteria oceny
  • właściwości funkcjonalne oraz zakres zastosowania,
  • parametry produktu
  • jakość i estetyka wykonania,
  • elementy nowości na rynku,
  • zastosowane technologie i rozwiązania przyjazne środowisku,
  • wdrożenie do produkcji,
  • możliwości eksportowe.
 • Wyroby oceniane będą na podstawie nadesłanych opisów i opinii zgłoszonego wyrobu przez komisję konkursową powołaną przez Dyrektora KPODR w Minikowie.
 • Obrady Komisji są niejawne, a jej decyzje ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 • Wniosek konkursowy może dotyczyć tylko wyrobu, który będzie prezentowany na XLIII Targach Rolno - Przemysłowych „AGRO - TECH 2021” w Minikowie.
 • Kompletny wniosek konkursowy z potwierdzonym dowodem wpłaty należy przesłać w terminie do 25 maja 2021 r. na adres:

Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 89 -122 Minikowo
z dopiskiem „INNOWACYJNY PRODUKT TARGÓW AGRO-TECH 2021”.

Opłatę za zgłoszenie produktu do konkursu w kwocie 950,00 zł brutto należy dokonać na konto:
Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Konto: BGK O/Toruń 47 1130 1075 0002 6172 1320 0005
z dopiskiem opłata za Konkurs – „Innowacyjny Produkt”

Zgłoszenia przysłane i opłacone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wręczenie wyróżnień i nagród nastąpi w pierwszym dniu Targów około godz. 1400. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora oraz we „Wsi Kujawsko - Pomorskiej” i innych mediach.
Dodatkowych informacji związanych z konkursem udziela - Sylwia Żakowska-Stasiszyn tel.: 52 386 72 23

Laureaci konkursu Innowacyjny Produkt Targów (2018 r.)