Kontakt:

Organizator:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Minikowo 1,
89-122 Minikowo
tel. 52 386 72 14, fax 52 386 72 27
www.kpodr.pl , e-mail:sekretariat@kpodr.pl

Targi AGRO-TECH Minikowo:

Sylwia Żakowska-Stasiszyn
główny specjalista
ds. organizacji imprez wystawienniczo-targowych
tel. 52 386 72 23, e-mail:agrotech@kpodr.pl
www.agro-tech-minikowo.pl

Krajowe Dni Pola:
Wystawa Hodowlana:

Dawid Skotnicki 
Komisarz Krajowych Dni Pola
i Wystawy Hodowlanej
tel. 52 386 72 34, 723 692 565
e-mail: dawid.skotnicki@kpodr.pl

Wystawa Hodowlana:

Anna Mońko
tel. 52 386 72 19, 695 423 700
e-mail: anna.monko@kpodr.pl

Stoiska handlowe:

Piotr Rybacki
tel. 52 386 72 23
e-mail: piotr.rybacki@kpodr.pl