Targi AGRO-TECH Minikowo po raz czterdziesty trzeci!

Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH Minikowo odbywają się już po raz 43. Każdego roku odwiedza je ponad 30 tysięcy osób, a swoją ofertę prezentuje ponad 350 wystawców z różnych branż i dziedzin rolnictwa.
Głównym celem Targów AGRO-TECH jest prezentacja najnowszych rozwiązań technicznych oraz osiągnięć hodowlanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej, a także wspieranie procesów modernizacyjnych i rozwojowych gospodarstw rolnych.

Zakresem tematycznym Targi AGRO-TECH obejmują wszystkie podstawowe obszary działalności rolniczej: od techniki rolniczej, poprzez nawozy i środki ochrony roślin, pasze i systemy żywienia, usługi, hodowlę, naukę, budownictwo i agroenergetykę. Niezwykle ważnym ich elementem jest również fachowe doradztwo m.in. na temat nowego okresu finansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w czym już od kilku lat wspiera nas Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które wspólnie z agencjami rolnymi organizuje kompleksowe stoisko informacyjno-promocyjne.

Największą powierzchnię ekspozycyjną tradycyjnie od lat zajmie technika rolnicza reprezentowana przez producentów i dealerów ciągników i maszyn rolniczych. Swoją obecność potwierdzają również producenci i firmy posiadające w swojej ofercie nawozy, środki ochrony roślin i nasiona, a także firmy zajmujące się budownictwem i wyposażeniem budynków inwentarskich, odnawialnymi źródłami energii, firmy sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem.

Swoje stoisko informacyjno-promocyjne będzie miało również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległe agencje rolne, na którym od ekspertów można będzie uzyskać ważne informacje dotyczące finansowania różnych działań z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich w nowym okresie programowania. W trakcie targów odbędą się liczne konsultacje dla rolników.

Podczas targów odbędzie Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych, na której zobaczyć będzie można bydło, owce, kozy, alpaki oraz zwierzęta futerkowe.

AGRO-TECH to również okazja do rozstrzygnięcia regionalnych konkursów rolniczych takich jak AGROLIGA czy Bezpieczne Gospodarstwo Rolne oraz konkursów dla wystawców:
o GRAND PRIX Targów czy na najbardziej Innowacyjny Produkt Targów.

Możliwy będzie również zakup - bezpośrednio od producentów: materiału roślinnego, produktów spożywczych, pszczelarskich i rękodzieła ludowego.

Równocześnie z Targami AGRO-TECH Minikowo odbędzie się druga edycja Krajowych Dni Pola 2021 – Święta pola - unikalnego w skali kraju wydarzenia, inspirowanego prezentacją bogatej oferty firm zaopatrujących polskie rolnictwo w środki do produkcji polowej. Na ponad 13 ha polowych demonstracji zobaczyć będzie można 500 odmian roślin uprawnych (wzbogacających płodozmian, poprawiających strukturę gleby czy tez roślin niszowych) i ponad 100 demonstracji branżowych. Głównym celem tej czerwcowej imprezy będzie prezentacja dorobku polskiej hodowli roślin oraz osiągnieć instytutów naukowych, uczelni i podmiotów obsługujących rolników. Wydarzenie to, ma na celu również integrację polskiej branży nasiennej, otwieranie polskiego rynku na świat, transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych oraz wzrost samooceny uczestników branży i jej partnerów. A wszystko pod hasłem „Europejskiego Zielonego Ładu na polskich polach”.