Jeżeli chcecie Państwo zostać naszym wystawcą:

1. Proszę zapoznać się  warunkami i kosztami udziału w Targach AGRO-TECH (pkt 1. poniżej) oraz ważnymi informacjami - pkt 3. poniżej),
2. Pobrać formularze zgłoszeniowe odpowiadające Państwa branży (pkt 2. poniżej)
3. Przesłać do 25 maja - br. na adres agrotech@kpodr.pl  dwa podstawowe z nich: Zgłoszenie uczestnictwa (załącznik 1) i Wpis do katalogu wystawców (załącznik 3)
4. Dokonać opłaty wpłaty za udział na konto Ośrodka BGK O/Toruń 47 1130 1075 0002 6172 1320 0005

Do pobrania:

  1. Warunki i koszty udziału w targach
  2. Formularze zgłoszeniowe
  3. Ważne informacje dla wystawców
  4. Pokazy pracy maszyn rolniczych
  5. Drobny handel - warunki uczestnictwa