Patronat honorowy

Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Wojewoda
Kujawsko-Pomorski