Informacje o Targach AGRO-TECH 2021

Liczba odwiedzających - 15 tysięcy osób

Struktura wystawców

Lp.Wyszczególnienie/ branżaliczba wystawców
1.Ciągniki i maszyny rolnicze24
2.Pasze środki żywienia zwierząt3
3.Usługi rolnicze i pozostałe materiały do produkcji rolnej5
4.Agroenergetyka, odnawialne źródła energii15
5.Prasa rolnicza, nauka, doradztwo, instytucje obsługujące rolnictwo22
6.Genetyka i hodowla zwierząt4
7.Samochody1
8.Mechanizacja produkcji zwierzęcej3
9.Materiały i technologie w budownictwie6
10.Gospodarstwa ogrodnicze54
11.Gospodarstwa pasieczne5
12.Twórcy ludowi27
13.Wytwórcy żywności, RHD54
14.Stoiska handlowe50
15.Wystawcy zwierząt27
Razem wszystkich wystawców300