Pokazy pracy maszyn rolniczych

Pokazy pracy maszyn rolniczych i ciągników w trakcie pracy na stałe wpisały się w program Targów AGRO-TECH Minikowo. Odbywają się co roku w cyklu sobotnio - niedzielnym w godzinach 12.30 – 14.00 i cieszą się stale dużym zainteresowaniem zwiedzających. Praca maszyn prezentowana jest publiczności w warunkach zbliżonych do naturalnych, dzięki czemu zwiedzający mogą przekonać się o funkcjonalności prezentowanych maszyn.
Obywają się one w wymagającym terenie, zwanym „Górą Prawdy” i są prawdziwym sprawdzianem dla maszyn i ich operatorów.
Tematyka pokazów każdego roku obejmuje inny zakres tematyczny.
Współorganizatorem pokazów jest Redakcja Rolniczego Przeglądu Technicznego.

Warunki udziału firm w pokazach pracy maszyn i ciągników rolniczych jest:

  • wypełnienie formularza zgłoszenia uczestnictwa
  • wniesienie opłat za udział w pokazie
  • zaakceptowanie regulaminów
  • przesłanie prawidłowo wypełnionych formularzy (skan) na adres organizatora lub współorganizatora

Opłata za udział:
- w paradzie ciągników i/lub maszyn
150,00 zł (brutto) za jeden ciągnik lub zestaw ciągnik + maszyna
- w pokazie pracy maszyn
250,00 zł (brutto) za jeden ciągnik lub zestaw ciągnik + maszyna

Organizator:
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie
89 – 122 Minikowo
tel. 52 386 72 23, 25
e-mail: agrotech@kpodr.pl,

Współorganizator:
Redakcja Rolniczego
Przeglądu Technicznego
ul. Szajnochy 2
85-738 Bydgoszcz
tel. 52 320 51 01
e-mail: reklama@rpt.pl