Regulamin rozładunku i załadunku eksponatów

 • Mechaniczny rozładunek i załadunek sprzętu świadczony będzie tylko tym firmom i w takim zakresie, jaki jest zadeklarowany w formularzu Zamówienia Usług Dodatkowych (Załącznik 2, pkt. III).
 • Rozładunek i załadunek eksponatów odbywa się przy pomocy wózka widłowego lub dźwigu i wykonywany jest na koszt wystawcy.
 • Koszt wynajęcia naliczany jest za każdą rozpoczętą godzinę pracy: ładowarki teleskopowej z operatorem – 250,00 zł/godz. brutto, dźwigu z operatorem - dla ładunków o ciężarze jednostkowym do 10 ton - 300,00 zł/godz. brutto.
 • Do rozładunku i załadunku udostępniona będzie nieodpłatnie rampa rozładunkowa znajdująca się na parkingu dla wystawców o wysokości 110 cm.
 • Harmonogram rozładunku pomocy dźwigu i ładowarek:
  17.06.br. (czwartek) w godz. 1200 do 1800
  18.06.br. (piątek) w godz. 1200 do 2100
 • Harmonogram załadunku pomocy dźwigu i ładowarek: sprzętu przy pomocy dźwigu i ładowarek:
  20.06.br. (niedziela – po zakończeniu wystawy) od godz. 1730 do 2100
  21.06.br. (poniedziałek) w godz. 1200 do 1800
 • Poza wskazanym w regulaminie terminem i godzinami usługi rozładunku, załadunku będą świadczone na rzecz wystawcy na jego własny koszt.
 • W sobotę 19 czerwca  nie będą świadczone usługi dźwigiem i ładowarką.
 • Firmy, które nie zadeklarowały w umowie usług dźwigowych mogą  zamówić usługę na podstawie formalnego zlecenia dostępnego u Organizatora i operatora dźwigu w godzinach i terminie.