Formy reklamy targowej:

A. Ogłoszenie reklamowe w katalogu wystawców (nakład katalogu 700 egzemplarzy)

  • termin nadsyłania gotowych projektów: do 25 maja 2021 r. na adres agrotech@kpodr.pl,

1. Strony okładkowe katalogu

   • pełen kolor,
   • format reklamy A5 - 148 mm x 210 mm + 3 mm spad z każdej strony,
   • plik w formacie: jpg, eps, pdf,

Koszt zamieszczenia reklamy (brutto):

    • II lub III strona okładki - 2.500,00 zł 
    • IV strona okładki - 4.000,00 zł 

2. Wnętrze katalogu

   • pełen kolor,
   • format reklamy A5 - 148 x 210 mm + 5 mm spad z każdej strony,
   • plik w formacie: jpg, eps, pdf,

Koszt zamieszczenia reklamy (brutto) - 850,00 zł

UWAGA! Reklamodawca dostarcza gotową reklamę do Organizatora za treść reklam redakcja nie odpowiada. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w przesłanym materiale.

B. Zamieszczenie wpisu o firmie w katalogu wystawców (pobierz)

UWAGA! Wpis podstawowy w języku polskim jest obowiązkowy dla wszystkich wystawców i podwystawców biorących udział w targach 

  1. Wpis podstawowy w języku polskim
   • treść wpisu obejmuje: nazwę firmy, adres, telefony, fax, e-mail, adres strony internetowej, opis firmy, logo,
   • opis w pliku tekstowym, format .doc lub .docx, do 0,5 strony A5, maksymalnie 60 wyrazów,
   • znak firmowy (LOGO firmy) - pełen kolor - w formacie mapy bitowej tif; jpg; cdr; pdf
  1. Koszt zamieszczenia wpisu (brutto) - 150,00 zł 

2. Dodatkowy wpis w języku angielskim - własne tłumaczenie - koszt zamieszczenia - 40,00 zł (brutto)

   • własne tłumaczenie na język angielski
   • treść wpisu obejmuje: nazwę firmy, adres, telefony, fax, e-mail, adres strony internetowej, opis firmy, logo,
   • opis w pliku tekstowym, format .doc lub .docx, do 0,5 strony A5, maksymalnie 60 wyrazów,
   • znak firmowy (LOGO firmy) - pełen kolor - w formacie mapy bitowej tif; jpg; cdr; pdf

UWAGA!

  • Reklamodawca dostarcza gotowy wpis do Organizatora
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w przesłanej treści wpisu.
  • O kolejności w spisie alfabetycznym katalogu decydować będzie nazwa firmy.

Przykładowy wpis do katalogu wystawców AGRO-TECH Minikowo:

Kujawsko -Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 89-122 Minikowo tel. 52 386 72 00,52 386 72 14, fax 52 386 72 27 e-mail: sekretariat@kpodr.pl, www.kpodr.pl
Głównym zadaniem Ośrodka jest świadczenie usług doradczych rolnikom i mieszkańcom wsi w celu poprawy ich poziomu życia i efektywności gospodarowania. Priorytetem jest udzielanie pomocy dla efektywnego wykorzystania unijnych i krajowych środków pomocowych kierowanych na obszary wiejskie. Jednym z ważniejszych działań doradczych jest promocja postępu technicznego i biologicznego poprzez organizację wystaw i targów rolniczych, na których prezentowane są najnowsze technologie, technika rolnicza i środki do produkcji rolnej oferowane przez firmy krajowe i zagraniczne. W każdym z 19 powiatów jest Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego KPODR. Naszą misją jest świadczenie profesjonalnych usług doradczych, szkoleniowych i wystawienniczo - targowych zgodnie z normą ISO 9001: 2000. Zapraszamy do współpracy.