Targi AGRO-TECH w liczbach

Liczba WYSTAWCÓW
Targów AGRO-TECH Minikowo
w latach 2006-2019

Liczba ODWIEDZAJĄCYCH (w tys.)
Targi AGRO-TECH Minikowo
w latach 2006-2019

Liczba wystawców
prezentujących CIĄGNIKI I MASZYNY ROLNICZE
w latach 2006-2019

Liczba wystawców
prezentujących MECHANIZACJĘ PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ
w latach 2006-2019

Liczba wystawców
prezentujących NAWOZY I ŚRODKI OCHRONY ROSLIN
w latach 2006-2019

Liczba wystawców
prezentujących PASZE I SYSTEMY ŻYWIENIA
w latach 2006-2019

Liczba wystawców
prezentujących USŁUGI ROLNICZE
w latach 2006-2019

Liczba wystawców
prezentujących HODOWLĘ I GENETYKĘ ZWIERZĄT
w latach 2006-2019