Współorganizatorzy

DLG AgroFood Sp. z o.o. w Poznaniu

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Partnerzy

Przedsiębiorstwo Nasienne ROLNAS
w Bydgoszczy
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
w Chrząstowie
Polski Związek Hodowców
i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”
z siedzibą w Warszawie
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
w Warszawie
Polski Związek Hodowców
i Producentów Bydła Mięsnego
w Warszawie
Polski Związek Owczarski
Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz z/s w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorski
Związek Hodowców Bydła


Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka z/s w Warszawie

Media rolnicze

Magazyn Agro Profil
z/s w Suchym Lesie k. Poznania
Gazeta Pomorska - Strefa AGRO
Polskie Radio
Pomorza i Kuja
w

Wieś Kujawsko-Pomorska
Wydawnictwo KPODR w Minikowie
Magazyn Ogólnopolski ZAGRODA
z/s w Warszawie
topagrar Polska z/s w Poznaniu
Tygodnik Poradnik Rolniczy z/s w Poznaniu
Wiadomości Rolnicze Polska
z/s w Krakowie
Gospodarz.pl - Portal Rolniczy
z/s w Kargowej