Trochę historii ...

Tradycja organizowania wystaw rolniczych w Minikowie jest prawie tak długa jak historia Ośrodka. Początkiem obecnej formuły targów stały się tzw. „Dni Otwartych Drzwi” nauki i doradztwa rolniczego. Na polach doświadczalnych i kolekcjach roślin uprawnych specjaliści Ośrodka oraz naukowcy z instytutów rolniczych prezentowali rolnikom i służbom doradczym nowe odmiany i wyniki doświadczeń agrotechnicznych. W celu ich uatrakcyjnienia zaczęto stopniowo organizować wystawy sprzętu i środków do produkcji rolnej.

Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wystawy te wzbogacone były przez ekspozycję sprzętu rolniczego wykonanego przez wiejskich racjonalizatorów w ramach konkursu „Skrzynka Dobrych Pomysłów”. Niektóre z nich były na tyle nowatorskie, że uzyskały ochronę patentową i zostały wdrożone do produkcji.

Po urynkowieniu gospodarki nastąpił dynamiczny rozwój targów AGRO-TECH. Ważnym momentem dla ich rozwoju było nawiązanie współpracy z duńską firmą HARDI produkującą opryskiwacze. Firma ta po raz pierwszy zorganizowaław Minikowie pokazy pracy nowoczesnych opryskiwaczy polowych z oceną równomierności oprysku. Udział firmy HARDI w naszej wystawie nadał jej charakteru międzynarodowego.

Od tego czasu targi nabrały rozmachu i dziś należą do jednych z ważniejszych wystaw rolniczych w Polsce
i największych w północnej części Polski. Co roku odwiedza je ok. 35-40 tysięcy osób, głównie producentów rolnych, a swoje produkty i nowości prezentuje ponad 350 wystawców z kraju i z zagranicy.

Rangę targów potwierdzają także wyniki badań ankietowych i wyróżnienia targowe.

AGRO-TECH Minikowo - jako jedyny w kraju dziewięciokrotnie uzyskał tytuł „Targowego Lidera”
w kategorii imprez organizowanych przez ośrodki doradztwa rolniczego. Takim wynikiem nie może poszczycić się żaden inny Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Polsce.

Należy też dodać, że od 2005 roku targi AGRO-TECH objęte są Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2009. System ten gwarantuje nie tylko wysoką jakość świadczonych usług targowych, ale pozwala też
na monitorowanie i identyfikowanie potrzeb i oczekiwań klientów. Logo targów AGRO-TECH jest zastrzeżone
i objęte ochroną patentową.

Z wystawy racjonalizatorów wiejskich w ramach konkursu
„Skrzynka dobrych pomysłów”
Pierwsza wystawa z mechanizacji produkcji zwierzęcej,
urządzenia Meprozet Poznań (1981 r.)
Dni Otwartych Drzwi w Minikowie rok 1978
– kolekcja roślin uprawnych i kolekcja róż