Formy reklamy targowej

—————————————————————————————————————————————–

1. Ogłoszenie reklamowe w katalogu wystawców

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Nakład katalogu: 150 egzemplarzy drukowanych

Ostateczny termin nadsyłania gotowych projektów: do 7.06.  br. na adres agrotech@kpodr.pl,

Wymagania:

– pełen kolor,

– format reklamy A5 – 148 mm x 210 mm + 3 mm spad z każdej strony,

– plik w formacie: jpg, eps, pdf,

UWAGA! 

Reklamodawca dostarcza gotową reklamę do Organizatora

Za treść reklam redakcja nie odpowiada.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w przesłanym materiale.

Koszt zamieszczenia reklam (brutto)

Strony okładkowe:

 II lub III strona – 2.000,00 zł 

IV strona – 3.000,00 zł 

Strony wewnętrzne w katalogu – 1.000,00 zł

  

—————————————————————————————————————————————–

2. Zamieszczenie wpisu o firmie w katalogu wystawców (zał.3 druk do pobrania)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Koszt zamieszczenia wpisu podstawowego (brutto) – 200,00 zł 

Wpis podstawowy w języku polskim: 

Wymagania:

treść wpisu obejmuje: nazwę firmy, adres, telefony, fax, e-mail, adres strony internetowej, opis firmy, logo,

• opis w pliku tekstowym, format .doc lub .docx, do 0,5 strony A5, maksymalnie 60 wyrazów,

• znak firmowy (LOGO firmy) – pełen kolor – w formacie mapy bitowej tif; jpg; cdr; pdf

Dodatkowy wpis w języku angielskim – własne tłumaczenie – koszt zamieszczenia – 40,00 zł (brutto)
Wymagania:
własne tłumaczenie na język angielski lub inny język, treść wpisu obejmuje: nazwę firmy, adres, telefony, fax, e-mail, adres strony internetowej, opis firmy, logo, opis w pliku tekstowym, format .doc lub .docx, do 0,5 strony A5, maksymalnie 60 wyrazów, znak firmowy (LOGO firmy) – pełen kolor – w formacie mapy bitowej tif; jpg; cdr; pdf

 

Wpis podstawowy w języku polskim jest obowiązkowy dla wszystkich wystawców
i podwystawców biorących udział w targach!
Ostateczny termin nadsyłania wpisu do 7.06. br. na adres: agrotech@kpodr.pl

UWAGA!
– Reklamodawca dostarcza gotowy wpis do Organizatora
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w przesłanej treści wpisu.
– O kolejności w spisie alfabetycznym katalogu decydować będzie nazwa firmy

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Przykładowy wpis do katalogu wystawców AGRO-TECH Minikowo:

Kujawsko -Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
89-122 Minikowo
tel. 52 386 72 00,52 386 72 14, fax 52 386 72 27
e-mail: sekretariat@kpodr.pl, www.kpodr.pl

Głównym zadaniem Ośrodka jest świadczenie usług doradczych rolnikom i mieszkańcom wsi w celu poprawy ich poziomu życia i efektywności gospodarowania. Priorytetem jest udzielanie pomocy dla efektywnego wykorzystania unijnych i krajowych środków pomocowych kierowanych na obszary wiejskie. Jednym z ważniejszych działań doradczych jest promocja postępu technicznego i biologicznego poprzez organizację wystaw i targów rolniczych, na których prezentowane są najnowsze technologie, technika rolnicza i środki do produkcji rolnej oferowane przez firmy krajowe i zagraniczne. W każdym z 19 powiatów jest Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego KPODR. Naszą misją jest świadczenie profesjonalnych usług doradczych, szkoleniowych i wystawienniczo – targowych zgodnie z normą ISO 9001: 2000. Zapraszamy do współpracy.

—————————————————————————————————————————————–

3. Kolportaż materiałów reklamowych

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Kolportaż materiałów reklamowych (ulotek) na Targach AGRO-TECH jest odpłatny i wynosi 300,00 zł (brutto)/1 osobę/1 dzień (zał.1 U druk do pobrania)

Wystawca, który będzie rozpowszechniał materiały na targach bez swojego udziału w nich zobowiązany jest również do zamieszczenia wpisu do katalogu targowego w kwocie 200 zł (zał.3 druk do pobrania)

Ostateczny termin zgłoszenia dystrybucji materiałów reklamowych przez firmę do 7 czerwca br.

 

—————————————————————————————————————————————–

4. Reklama foniczna w targowym radiowęźle

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Koszt reklamy fonicznej (brutto) – 400,00 zł

Ostateczny termin zgłoszenia dystrybucji materiałów reklamowych przez firmę do 7 czerwca br.

Wymagania:
– około 10 emisji/1 dzień
– gotowy spot przygotowany przez Zleceniodawcę,
– czas trwania spotu do 20 sek.
– Format pliku: audio (mp3)

—————————————————————————————————————————————–

5. Baner reklamowy na terenie wystawowym

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Uwaga! 

Organizator nie przygotowuje projektu ani nie wykonuje banneru.

Wymagania:

– Wymiary banneru: 2,5 m (szer.) x 1,5 m (wys)

– Wystawca przygotowuje baner o ww. wymiarach i dostarcza go do Organizatora

– Baner zostanie umiejscowiony na płocie przy wjeździe na teren targów, w miejscu  widocznym dla wszystkich uczestników.

Cena za jednostkę (moduł – 2,5 m x 1,5 m) – 700 zł brutto. Możliwe jest zajęcie wielokrotności 1 modułu np. 2 – wówczas cena wzrośnie dwukrotnie.