Jeśli chcą Państwo zostać naszym wystawcą prześlemy formularze zgłoszeniowe w formie papierowej lub elektronicznej.

Prosimy o telefon pod numerem 52 386 72 49 lub e-mail: lukasz.przybysz@kpodr.pl

Warunkiem udziału w Targach AGRO-TECH jest: 

1. Wypełnienie formularzy zgłoszeniowych

2. Zaakceptowanie Regulaminów.

3. Przesłanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionych i podpisanych formularzy e-mailem na adres lukasz.przybysz@kpodr.pl, oraz oryginałów pocztą.

4. Wniesienie stosownych opłat za udział w targach

Zapraszamy!

Dokumenty do pobrania:

plan

Ragulamin Agro Tech – gastronomia

Wymagania sanitarno – higieniczne

Zgłoszenie Agro Tech – gastroniomia