Kujawsko-Pomorskie Dni Pola to wydarzenie inspirowane chęcią prezentacji w jednym miejscu bogatej oferty firm zaopatrujących polskie rolnictwo w środki do produkcji polowej.

Są wspólnym przedsięwzięciem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie (COBORU) oraz Polskiej Izby Nasiennej.

Minikowo, 1-2 lipca 2023 r. (sobota i niedziela)
w godz. 10.00-17.00

W 2020 i 2021 roku organizowane jako Krajowe Dni Pola Minikowo

Na 8 ha polowej, powierzchni demonstracyjnej rolnicy mogą w jednym miejscu „na żywo” zobaczyć i dokonać

porównania pełnego potencjału odmian roślin uprawnych, będącego wynikiem  wieloletniej  pracy hodowlanej firm nasiennych.

DNI POLA to unikalne w skali kraju wydarzenie, którego głównym celem jest prezentacja
– potencjału 500 odmian roślin uprawnych,
– technologii uprawy,
– wspomagania decyzji,
– sposobów wdrażania innowacji w uprawie roślin.
DNI POLA to demonstracje branżowe prezentujących:
  – systemy ochrony i nawożenia różnych gatunków roślin,
  – systemy wspomagania decyzji,
  – rolnictwo precyzyjne,
  – efekty uprawy pasowej w rzepaku ozimym i pszenicy ozimej,
  – systemy nawadniania,
  – rośliny zielarskie,
  – rośliny energetyczne,
  – OGRÓD CHORÓB ROŚLIN.
DNI POLA to również:
  – Innowacje w rolnictwie.
  – Konferencje tematyczne.
Współorganizator:
  • Politechnika Bydgoska im. J.J. Śniadeckich
Partnerzy organizacyjni:
  • Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie (COBORU),
  • Polska Izba Nasienna w Poznaniu,
  • związki i organizacje branżowe.

Patronat honorowy:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Więcej informacji na stronie: www.dnipola.kpodr.pl
Informacji udziela:
Dawid Skotnicki, tel. 52 386 72 34, 723 692 565, e-mail: dawid.skotnicki@kpodr.pl