Wystawy hodowlane

Wystawy zwierząt hodowlanych towarzyszą Międzynarodowym Targom Rolno-Przemysłowym AGRO-TECH w Minikowie. Są one doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy hodowcami i specjalistami z zakresu hodowli, żywienia, zoohigieny oraz mechanizacji produkcji zwierzęcej. Przede wszystkim jednak są świętem hodowców i polskiej hodowli. To tutaj indywidualni hodowcy i renomowane ośrodki hodowlane z całego kraju prezentują najbardziej wartościowe zwierzęta, poddawane ocenie komisjom sędziowskim. Potwierdzeniem tego jest fakt, że na wystawach międzynarodowych i krajowych hodowcy otrzymują liczne nagrody, a zwierzęta tytuły championa.

Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych

uznawana jest za jedną z najlepszych regionalnych wystaw hodowlanych w Polsce. Zapoczątkowana w 1999 r. jako niewielka impreza na przestrzeni lat nabierała rozmachu, zajmując ważne miejsce w kalendarzu imprez hodowlanych w Polsce. To tu w Minikowie indywidualni hodowcy i renomowane ośrodki hodowlane z całego kraju prezentują najbardziej wartościowe zwierzęta, aby poddać je ocenie przez komisje sędziowskie. Potwierdzeniem tego jest fakt, że na wystawach międzynarodowych i krajowych hodowcy otrzymują liczne nagrody, a zwierzęta tytuły czempionów. Na przestrzeni lat zmieniała się infrastruktura targowa. Obecnie Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych odbywa się ona w nowych, funkcjonalnych obiektach wystawowych. A wszystko to dla lepszego samopoczucia zarówno wystawców jak i zwiedzających.

Na przestronnym ringu zaprezentowane zostaną najlepsze okazy bydła mięsnego, owiec i drobiu hodowlanego. Firmy genetyczne i hodowlane zaoferują hodowcom materiał biologiczny najwyższej jakości. Firmy paszowe przedstawią optymalne programy żywieniowe oraz bogatą ofertę mieszanek i koncentratów oraz premiksów dla różnych kategorii zwierząt.

Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych to:

  • prezentacja postępu genetycznego, hodowlanego i produkcyjnego zwierząt,
  • spotkania hodowców, wymiana doświadczeń i nawiązanie kontaktów z właścicielami prezentowanych zwierząt w kontekście polepszenie jakości własnej produkcji przez zakup zwierząt o lepszym potencjale genetycznym,
  • bezpośredni kontakt z hodowlą zwierząt na najwyższym poziomie,
  • promocja województwa kujawsko-pomorskiego oraz działalności Ośrodka w zakresie produkcji zwierzę

Instytucje i organizacje branżowe wspierające organizację wystawy:

  • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
  • Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego,
  • Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,
  • Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Bydła,
  • Krajowa Rada Drobiarstwa, Izba Gospodarcza w Warszawie,
  • Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Bydgoszczy.

Kontakt do organizatorów Wystawy Hodowlanej:

Dawid Skotnicki – Komisarz Wystawy Hodowlanej                          tel. 52 386 72 34, 723 692 565, e-mail: dawid.skotnicki@kpodr.pl

Anna Mońko                                                                                        tel. 52 386 72 19, 695 423 700, e-mail: anna.monko@kpodr.pl